Sizin Vizyonunuz, Bizim Deneyimimiz

1966'dan bu yana, işimizin arkasındayız.

Yıllık Deneyim

Tamamlanmış Proje

Çalışan

Kalp ile yaratın; zihin ile inşa edin.
Kalp ile yaratın; zihin ile inşa edin.

"Hikayemizi Keşfedin"

Bizim inşaattaki yolculuğumuz, sizin memnuniyete giden yolunuz...

1966'da kurulan Özdemir İnşaat ilk yıllarında Zonguldak çevresinde konut, okul, resmi daire binaları, lojman gibi üstyapı inşaatları işlerinde yoğunlaşmıştır.

Özdemir, bölgede saygın bir müteahhit olarak belirdikten sonra, faaliyet alanını yurt çapında genişletmiş ve yurtdışında da çeşitli müteahhitlik hizmetleri yapmıştır.

1981 yılında yönetim merkezini Ankara’ya taşıyan Şirket, 1980’li yılların başında üstyapı işlerinin yanında altyapı işlerine de başlamıştır. Bu çerçevede baraj, sulama, içme suyu, kanalizasyon, karayolu ve köprü yapımı gibi çeşitli altyapı alanlarında önemli projeleri başarıyla gerçekleştirmiştir.

1998 yılının başında Şirket, büyümenin getirdiği ihtiyaç doğrultusunda isim ve statü değiştirerek “Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak yeniden yapılanmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik sektöründeki mevcut payını her geçen gün mümkün olduğunca arttırmak, kısa ve orta vadede şu an faaliyette bulunduğu maliyete dayalı rekabet ortamında istenen kalitede hizmeti en ucuza sunmak ve orta-uzun vadede kaliteye dayalı rekabetin belirleyici olduğu pazarlar yaratılması çalışmalarına destek vererek bu pazarlarda faaliyetlerini arttırıp kararlı büyüme ve karlılığı sağlayabilmek.

Sunduğu hizmetin her aşamasında müşteri tatminini arttırıcı farklılıklar yaratabilmek ve bu özelliğiyle sektöründe ön plana çıkmak.

ÖZDEMİR İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. insanoğlunun yaşam standartlarını yükseltecek, refahını arttıracak, doğal çevreye zarar vermeyecek ve mühendislik-teknoloji birlikteliğini en optimum seviyeye çıkaracak inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde müteahhitlik hizmetleri üstlenir.

ÖZDEMİR’in üstlendiği projelerde temel çalışma esasları; en üst düzeyde müşteri tatmini sağlamak, sözleşme ile tanımlanan taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve en gelişmiş teknoloji ve en deneyimli işgücünü kullanarak en az maliyetle istenen kaliteyi sunmak yönünde gerçekleştirilir.

ÖZDEMİR bu hizmetleri sunarken, uzman olduğu alanda kararlı büyüme ve sürekli karlılığı sağlayarak finansal yapısını güçlendiren, ülkesi ve kendine katma değer yaratan bir organizasyon kurar ve en önemli kaynağı olan personelinin motivasyonunu sürekli yüksek tutar.

Olağanüstü Projelerle Bıraktığımız Miras

Yenilikçi inşaat tutkumuzu sergiliyoruz.